ORBISPHERE K1100 Комплект LDO сензор, 0-40 ppm, 28 мм арматура за ORBISPHERE, за монтиране на стена

Продукт №: K110H-KTO-W-MET
Доставка до 2 седмици

Технология оптичен сензор за енергетиката

Комплект съдържащ луминисцентен сензор за разтворен кислород K1100-S00H с висока точност, контролер 410K/W1C00000, 3 м кабел, 6 мм поточна камера. Специално предназначен за електроцентрали.
Липсата на мембрана и електролит означава, че точността на сензора не се влияе от промени в процеса като промени в потока. Разходите за поддръжка и експлоатация са значително намалени. Сензорът е разработен да осигури механична здравина, за да се удължи експлоатационния период и да се оптимизира общата цена.

Времето за бърза реакция се дължи на честотата на измерване на всеки две секунди на ORBISPHERE K1100. С възможност да измерват точно при тази честота в продължение на период от 12 месеца. Без да изисква калибриране, K1100 надминава други оптични и електрохимични сензори, които показват значителен дрейф само след няколко месеца при същите условия. Този оптичен сензор е предназначен за минимален дрейф, в резултат на което той е най-стабилният сензор с най-дългите интервали за калибриране постижими на пазара. Това е възможно благодарение на дългия му живот и контролер с оптимизиран софтуер.

Поддръжката трае 2 минути с нулева точка на калибриране, като предлага значителни икономии на разходи в сравнение с традиционните електрохимични сензори и други луминесцентни сензори. Използването на етап на калибриране с газ означава, че няма нужда от химикали, и следователно задачата е по-лесна и по-сигурна, без да се намалява прецизността на измерването.

  • Оптична технология елиминира мембраната и електролита, за да минимизира поддръжката
  • Бърза реакция и годишно калибриране
  • Low cost retrofit
  • A new level of confidence