Orbisphere K1100/K1200 сензори

Сензорите Orbisphere K1x00 са оптични луминесцентни сензори за разтворен кислород без необходимост от поддръжка, проектирани за наблюдение на нивото на кислорода в електроцентрали. Серията K1x00 включва и версия на сензор за приложение в ядрени електроцентрали.

За сензорите от серията K1x00 е необходимо едно-единствено калибриране с нулева точка на година. Конвенционалните електрохимични сензори показват съществено отклонение само след няколко месеца, изисквайки редовно рекалибриране и значително време за обслужване от оператор. Благодарение на своята луминесцентна технология сензорите от серията K1x00 са проектирани за минимално отклонение, поради което са най-стабилните сензори с най-дълъг интервал за калибриране в ядрената индустрия.

Без мембрани за смяна и без електролитен разтвор за допълване серията K1x00 практически няма нужда от поддръжка, като изисква само 2 минути обслужване на година. Точността на сензорите не се влияе от промени в процесите или при събития със слаб поток без време за поляризация, което премахва необходимостта от ненужни намеси на оператор в радиоактивни зони. Освен това не се изискват корозивни или опасни химикали, поради което годишната дейност за обслужване се извършва по-бързо, по-лесно и по-безопасно, без да се намалява прецизността на измерването.

Цялостната система се състои от контролер 510, кабел и луминесцентен сензор за разтворен кислород от серията K1x00. Сензорът е съвместим с камери за потока Orbisphere от 28 мм, използвани по-рано с електрохимични сензори, което премахва необходимостта от проектиране на промени за заваряване, добавяне и тестване на нови връзки: идеално интегриране във вече съществуващи системи. Монтажът е бърз и лесен и не изисква специална подготовка. Сензорът с функционалност за свързване и пускане е незабавно готов за измерване.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50