BOD прибори

Оцеляването на рибите и на други морски обитатели зависи от разредения кислород във водата. Изключително важно за пречиствателните станции за отпадъчни води е измерването на биохимичната потребност от кислород (BOD), за да се определи количествено възможността отпадната вода да изчерпи кислорода във водоприемника. Ако не се контролира, отпадъчната вода може вземе кислорода от водоприемника, което може да има значително отрицателно въздействие върху средата. Измерването на BOD се изисква като част от разрешението за изпускане в околната среда и е важен параметър за оценка на ефективността на обработката на отпадъчни води.

Уредите Hach BOD в комбинация с реагент Hach BOD за тестване на биохимична потребност от кислород помагат на пречиствателните станции за отпадъчни води да постигат оптимално измерване на BOD, като същевременно позволяват постигането на едно високо ниво на работна ефективност.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50

Други продуктови фамилии