Сонди Sension+

Налично е голямо разнообразие от сонди Sension+, удовлетворяващи почти всяко лабораторно и полево приложение. Измеримите параметри включват pH, разтворен кислород, проводимост, окислително-редукционен потенциал, амонячни съединения, амоняк, хлорид, флуорид, нитрат и натрий. Всички сонди за pH се доставят с протектор за съхранение. Сондите за работа в полеви условия са снабдени с епруветки за калибриране с винт, което е изключително удобно при полеви условия и води до по-малко изразходване на буфер. Налични са няколко многофункционални сонди за преносимите измервателни уреди Sension+ за множество параметри, които ви спестяват време и пари благодарение на едновременното измерване на до три параметъра, съчетано с удобен начин за боравене.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50