Цялостни тестови комплекти за откриване на форми на коли бактерии

Лабораториите на Hach за тестване на общото количество колиформни бактерии предоставят цялото необходимо оборудване за тестване на общото количество колиформни бактерии и/или E. coli в полеви условия чрез метода на мембранна филтрация или преброяване по най-вероятно число (НВЧ). Комплектите включват също така преносим инкубатор Hach и апаратурата, необходима за извършване на тестването (напр. пликове за проби, термометър).
Микробиологична среда трябва да се закупи отделно.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50