Буфери за pH

Буферите за pH за калибриране на Hach са налични в различни цветово кодирани или безцветни разтвори, в различни типове опаковки и размери от 15 mL до 20 L. Буферите за pH са налични също в удобни пликчета за еднократна употреба (Singlet) и капсули с прахообразен реактив за еднократна доза за анализиране на място и в полеви условия, което гарантира преснота, отстранявайки възможността от замърсяване. Всички буфери за pH на Hach са проследими до NIST за оптимално калибриране на електрода за pH с точност от ±0,02 pH при 25°C. За всички буфери на Hach се предлага специфичен сертификат за анализ за изтегляне от www.hach.com: меню „Поддръжка/услуга“, „Сертификат на анализ“, като използвате серийния номер и партидния номер на продукта.

За критични приложения и за нуждите на метрологията Hach предлага стандартни буферни разтвори от серия IUPAC за pH със сертификат за съответствие и проследимост от нашата акредитирана лаборатория (www.hach.com/coa). Сертификатът отчита точната стойност на буфера за pH със съответна разширена неопределеност (k=2). Буферните разтвори за pH са проследими до IUPAC/NIST pH скала. Те предлагат уникален удължен срок на годност благодарение на първокласната алуминиева опаковка.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50