Polymetron 9610 sc анализатори на силициев двуокис

По-малко поддръжка, по-малко време за принудително спиране.

Само два литра реактив са необходими на анализатора, за да работи без наблюдение в продължение на до 90 дни, което е два пъти повече в сравнение със Серия 5000. Единствената в индустрията система за доставяне на реактив под налягане премахва необходимостта от честа поддръжка, свързана с помпите. Прогнозни диагностични инструменти, включително патентованата от Hach технология Prognosys, предупредителни LED индикатори и екрани за известия с висока видимост ви позволяват да избегнете непланираното време за принудително спиране. Край на капещите върху инструмента, пода или дрехите ви реактиви по време на работата с туби и сламки. Просто съединете капачката със съответния цвят към запечатаната бутилка на реактива и разклатете внимателно. Функциите "Grab Sample In" и "Grab Sample Out" позволяват бърз анализ на взети проби, излети в анализатора, и улесняват взимането на проби от анализатора за проверка с лабораторен тест.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50