Лабораторен спектрофотометър DR3900 за анализ на водата

Тази система от фотометри е проектирана да дава точни резултати, като подпомага оператора с всяка стъпка, която прави:
• Подготовка на пробите: по-малко стъпки на работа, точно дозиране
• Анализ на пробите: автоматично разпознаване на теста, проверка на датата на валидност и т.н.
• Документиране на резултатите: гъвкаво управление на данните, карти за контрол
С Вашия ежедневен анализ на водата, спектрофотометърът DR3900 е оптимизиран за съхранение на процеси и смислени отчети. Контролните параметри като амоний, ХПК, фосфат, азот и много други са лесни за изпълнение. Работата с тестовете и фотометъра е добре разработена, за да се избегнат грешки във вашия анализ на водата.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50