Преносими паралелни анализатори

Преносими паралелни анализатори
Тестване на качеството на водата. Изключително оптимизирано.
Преносимите паралелни анализатори (PPA) на Hach позволяват да извършвате едновременно колориметрични измервания и измервания със сонди, като пестите време, намалявате променливостта и полагате по-малко усилия в сравнение с традиционния процес. Чрез използване на реактивите Chemkey, съдържащи гарантирани от Hach химикали, ще знаете, че всеки път можете да се доверите на измерването.

Нови параметри:
Стартирахме следните нови параметри: разширен диапазон за общ хлор (сега тест до 10 mg/L), комбиниран свободен и общ амоняк (освобождаване на порт чрез използване на един Chemkey за да получите два различни резултата) *, Висок диапазон на твърдост 90 - 750 mg/L CaC03).
Също така Intellical ORP сондата вече е съвместима със SL1000.

* Предлага се като комбиниран пакет с Monochloramine Chemkeys