Orbisphere M1100 сензори

Луминесцентните сензори за разтворен кислород ORBISPHERE M1100 задават стандартите в индустрията за измерване на кислород, като предлагат "спокойствие на духа" благодарение на съществени оперативни и финансови ползи.

Сензорът M1100 предоставя незабавни показания за кислорода с честота на измерване от две секунди. Инструментът дава последователни показания без отклонение в продължение на 12 месеца без калибриране (при използване на стандартни седмични CIP процеси), надминавайки други оптични сензори, които показват значително отклонение само след няколко месеца в подобни условия.

M1100 е пионер в използването на луминесцентна технология за приложения в производството на напитки, в резултат на което сензорът не изисква смяната на никакви мембрани или електролити. Освен това точността на сензора не се влияе от промени в процеса или ударни вълни, което допълнително намалява необходимостта от поддръжка. Годишната поддръжка е ограничена до само няколко минути за калибриране с нулева точка. За този процес не се изискват химикали, което прави задачата по-лесна и по-безопасна, без да се намалява прецизността на измерването.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50