Цилиндри

  • Общ преглед
Hach предлага градуирани цилиндри с различни класове и размери за пренос или сместване на течности.
Изберете градуираните цилиндри от клас A за най-добри гранични отклонения. Обемните стъклени цилиндри са класифицирани като "To Contain" ("За съдържание") или "To Deliver" ("За доставка"). Стъклените изделия, предназначени за съдържание, се обозначават обикновено с маркировката TC. Когато се излива течност от TC цилиндър, остава малко количество, което полепва по стените на стъклото. Доставеното количество ще е малко по-малко от измереното количество. Цилиндрите за доставка се обозначават обикновено с маркировката TD. Когато се излива течност от TD цилиндър, малко количество остава полепено по стените, но дизайнът на TD цилиндъра отчита този факт и доставеното количество е равно на пълното отмерено количество. Налични са също така пипети и бюрети, проектирани за доставка.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50