Общ брой среди

Средата за общо броене на Hach се доставя в различни форми, включително тестери с лопатка, епруветки с агар и шишета със соев бульон. Тестерите с лопатка представляват двустранни предметни стъкла, закрепени към капачката на виалката и разполагащи с оформени решетки за лесно броене през прозрачната виалка без разпечатване. Тестерите с лопатки са подходящи за определяне на общото количество аеробни бактерии в мая и плесен, общото количество колиформни бактерии, както и за приложения за контрол на дезинфекцията. Средата за преброяване на хетеротрофни единици, образуващи колонии, може да се използва за тестване на качеството на водата за питейни нужди в системи за разпределение или в плувни басейни.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50