Суспендирани твърди вещества

Суспендирани твърди вещества
Приборите за суспендирани твърди вещества на Hach осигуряват решения за измерване на твърди вещества и мътност в опасни и стандартни питейни води, отпадъчни води и приложения за промишлено обработване. Приборите се характеризират с опция за самопочистване и патентована технология за подобряване на точността и прецизността на измерванията. Прегледайте всички прибори за суспендирани твърди вещества по-долу.