Интелигентната система за вода

Цифрови решения за премахване на непостоянството в резултатите, намаляване на разходите и повишаване на ефективността.


ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА

Claros

Решения на Claros за предизвикателствата на вашия отрасъл

Решенията на Claros на Hach са насочени към шест критично важни предизвикателства, които влияят на процесите на обработка на общинските и промишлените води.


Claros-icon-final-REG-COMPLIANCE.png

Съответствие с нормите

Съответствие с нормите

Придържане към разрешенията, безпроблемно отчитане и свеждане до минимум на глобите


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Claros-icon-final-COST.png

Намаляване на разходите

Намаляване на разходите

Намаляване на разходите за потреблението на енергия, употребата на химикали и за заплати


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Claros-icon-final-REMOTE-OPS.png

Дистанционни операции

Дистанционни операции

Управление на вашата станция от отдалечени места


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Claros-icon-final-DATA.png

Управление на данните

Управление на данните

Събиране и комбиниране на ключови данни за визуализиране и вземане на базирани на данните решения


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Claros-icon-final-PROCESS-OPT.png

Оптимизация на процесите

Оптимизация на процесите

По-ефективно управление на ресурсите


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Claros-icon-final-EQUIP-MAINT.png

Техническо обслужване на оборудването

Техническо обслужване на оборудването

Бъдете информирани за това кога вашите уреди се нуждаят от актуализации и техническо обслужване


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

"Пакетът решения на Claros продължава да ни помага за оптимизацията. С управление на данните Claros и MSM ние имаме преносима платформа за организиране, съставяне и анализиране на процесите на обработка. И RTC повиши стандарта за контрол на изпълнението на нашия биологичен процес."

– МАНТЕКА, КАЛИФОРНИЯ (САЩ)

Гъвкави решения за удовлетворяване на вашите уникални нужди


Claros комбинира управлението на уредите, данните и процесите, за да създаде интегрирани решения, пригодени за вашата работа.


Claros-Icon-Instrument-Management-NO-CIRCLE.png

Claros
Instrument
Management

Бъдете уверени във вашите измервания с прогнозна диагностика, предупреждения за техническо обслужване и инструкции стъпка по стъпка. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Claros-Icon-Data-Management-NO-CIRCLE.png

Claros
Data
Management

Събиране, осъществяване на достъп и споделяне на вашите данни – по всяко време, от всяко място, на всяко устройство – с визуализация на данните за получаване на пълна картина на вашата система за води/отпадъчни води. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Claros-Icon-Process-Management-NO-CIRCLE.png

Claros
Process
Management

Управлявайте вашите процеси на обработка в реално време при запазване на съответствието на нормите на вашето съоръжение, като същевременно осигурявате ефективна работа на станцията 24/7. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Гъвкави решения за удовлетворяване на вашите уникални нужди


Claros комбинира управлението на уредите, данните и процесите, за да създаде интегрирани решения, пригодени за вашата работа.


Claros Instrument Management

Бъдете уверени във вашите измервания с прогнозна диагностика, предупреждения за техническо обслужване и инструкции стъпка по стъпка. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Claros Data Management

Събиране, осъществяване на достъп и споделяне на вашите данни – по всяко време, от всяко място, на всяко устройство – с визуализация на данните за получаване на пълна картина на вашата система за води/отпадъчни води. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Claros Process Management

Управлявайте вашите процеси на обработка в реално време при запазване на съответствието на нормите на вашето съоръжение, като същевременно осигурявате ефективна работа на станцията 24/7. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Глобален обхват, местна поддръжка

С повече от 3000 инсталации по целия свят и водещи клиенти на марката Claros доказва стойността на цифровите обработки, съчетани с опита при уредите. Плюс това нашите повече от 500 специализирани звена за поддръжка ще ви поддържат в нормално функционално състояние.


claros-overview_map.png

Любопитни ли сте? Открийте какво може да направи днес Claros за вас.

КАК МОЖЕМ ДА
ВИ ПОМОГНЕМ?