Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management

Ефективните решения за управление на данните са ключът към успешното управление на процесите. Решенията за Управление на данните от Claros ви позволяват да обобщавате данните и да ги преглеждате по всяко време на всяко устройство, като по този начин увеличавате сътрудничеството във вашата организация. Визуализирайте данните си с графики и статистически инструменти, за да определите тенденциите. Отчитането и вземането на решения на базата на вашите данни никога не са били по-лесни.

Вижте решенията на Claros

Кои решения за Управление на данните са подходящи за вас?Разпръснати ли са данните, от които се нуждаете, в различни листове на Excel, сървъри за архивирани данни (Historian) на SCADA и лабораторни бази данни?

Обобщаване на ключови данни от най-различни лабораторни, източници на технологични и полеви данни, включително SCADA/сървъри за архивирани данни, LIMS и търговски лаборатории. Събиране на полеви данни а всяко устройство и от всяко място. Извършване на специфични за отрасъла изчисления чрез комбинирани набори от данни.


Уместни решения:

Claros Data Management

Софтуерът за Управление на данните от Claros пренася данните от вашите системи за води/отпадъчни води до централно сигурно място за получаване на пълна картина на цялата ваша работа. Системата за специфични за отрасъла изчисления осигурява изчисления на елементите за съответствие с нормите, например седмични средни стойности, съотношения на токов трансформатор и др., включително обработка на квалификатори на данни.


Claros Collect

Claros Collect ви позволява да използвате всяко устройство, което може да работи в мрежата, за да въвеждате ръчно данните. То утвърждава вашите данни при източника на събиране, като активира предупреждения, когато стойностите са извън очаквания диапазон. То също така елиминира необходимостта от ръчни хартиени формуляри. Щом данните бъдат въведени, те стават веднага достъпни за всички, чрез което се намаляват грешките при записването и времето за изчакване на данните. Това дава възможност на екипите на място и в офиса да се информират веднага за потенциалните промени в качеството на водата и да вземат по-бързо решения с мигновена достъпност на данните.Можете ли да визуализирате и да сравнявате лесно големи количества данни за вземане на решения?

Независимо дали сравнявате лабораторни, технологични и полеви измервания, или се опитвате за идентифицирате тенденциите във вашите данни, визуализацията и интерпретацията на вашите данни никога не са били по-лесни.


Уместни решения:

Claros Data Management

Дефинираните от потребителя табла дават възможност за показване на ключови индикатори на работните характеристики чрез индикатори и графики, които предоставят нагледна информация за състоянието. Графиките Ad-hoc позволяват на потребителите да визуализират бързо всички точки от данни от всеки източник за всякакъв период от време. За да направите сравнение между параметрите от вашата лаборатория и технологичните параметри, просто изберете точките и обхвата на данните. След това можете да добавяте бързо точки или да променяте обхвата на данните, за да ги визуализирате по различен начин.


Claros Collect

Преглеждане на данни в електронни таблици или прости графики за визуално представяне на целия процес.Можете ли да съставяте лесно регулаторни отчети, за които чувствате увереност при подаването?

Можете ли да изготвяте технологични/бизнес отчети, които трябва да представите на акционерите?

Лесно обобщаване на всички ваши данни за отчитане. Изготвяне на отчети за управление на процесите, сравнение на лабораторните данни с полевите данни и изтегляне на всички данни за съответствие с нормите в отделен и лесен за преглед формат. Бързо създаване на изследователски изгледи за лесно откриване и отстраняване на проблемите.


Уместни решения:

Claros Data Management

С вградената поддръжка за сложните изисквания относно отчитането, включително обработката на класификатори на данни, седмични средни стойности, средна геометрична стойност и много други, отчитането никога не е било по-лесно.


Claros Collect

Дефинираните от потребителя електронни таблици позволяват на потребителите да избират всякакви параметри, както и да превъртат лесно между месеците и да детайлизират, за да видят подробна информация. И експортирането в Excel е просто.Сигурни ли сте, че данните, които се записват, са 100% правилни?

Управлението на данните от Claros и Claros Collect могат да помогнат за елиминиране на грешките при източника чрез потвърждаване на записи спрямо логически ограничения по параметри.


Уместни решения:

Claros Data Management

Всички данни се потвърждават при въвеждането. Ако те са извън очакваните диапазони, това се отбелязва веднага. Освен това всички действия с данни (напр. въвеждане, редактиране, изтриване) се записват в регистър за проверки за цялостна проследимост.


Claros Collect

С Claros Collect всички данни се потвърждават при въвеждането. Ако те са извън очакваните диапазони, това се отбелязва веднага. Освен това се поддържа цялостен регистър за проверки, включително местоположение, време и лице, което участва в събирането на данните, а системата разрешава само на упълномощени потребители да въвеждат, редактират или анализират данни.


“Управлението на данните от Claros съдейства за анализ извън регулаторните данни. Информацията за помпените станции, потреблението на енергия, използването на материали и анализът на разходите са само някои от изпълняваните за подобряване на „оптимизацията“ основни направления. Новият въпрос не е „Можем ли да анализираме данните?“, а „Кои данни искате да анализираме?”

– окръг Гуинет, Джорджия (САЩ)

Любопитни ли сте? Открийте какво може да направи днес Claros за вас.

КАК МОЖЕМ ДА
ВИ ПОМОГНЕМ?

Resources

Real-life applications of Claros solutions