ISE стандарти

Стандартните разтвори за йон-селективен електрод (ISE) на Hach се използват за точно калибриране на йон-селективния електрод. Налични са в бутилки с размери от 500 mL или 1 L в готови за използване разтвори, покриващи стандартните измерващи скали на ISE: 1, 10, 100 или 1000 mg/L; или за използване за подготовка на други комбинации от концентрати, когато желаете по-тесен аналитичен диапазон. Всички стандартни разтвори за ISE на Hach са проследими с NIST за оптимални записи при калибриране на електрод. За всички стандартни разтвори за ISE на Hach е наличен специфичен сертификат за анализ за изтегляне от www.hach.com: меню Support/Service (Поддръжка/услуга), Certificate of Analysis (Сертификат на анализ), като използвате серийния номер и партидния номер на продукта.
Пълен набор от реагенти на ISA (Ionic Strengh Adjustor, регулатор на йонна сила) е наличен съответно за всеки параметър, който се измерва от ISE. Налични в опаковки с различни размери под формата на капсули с прахообразно вещества или разтвори.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50