Поддръжка на сензора

Правилната поддръжка, съхранение и първа употреба на електрода гарантират по-бързи измервания, оптимална точност и по-дълъг срок на експлоатация на електрода. Съществуват някои ключови признаци, които указват кога да почиствате или поддържате своя електрод, като прекомерни времена на стабилизация, погрешни или непостоянния измервания, затруднение при калибриране на електрода. Когато използвате стъклен pH електрод, ORP сензор или DO сонда, реактивите и ръководствата за поддръжка на електрода Hach ви помагат да поддържате своите електроди винаги чисти, като същевременно ви позволяват да поддържате високо ниво на надеждност в своите показания. Изтеглете документите за поддръжка и почистване на електрод Hach за подробна информация.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50