Анализатори на силициева киселина

Анализатори на силициева киселина
Като лидер в областта на измерването на силициев диоксид, компанията Hach използва успеха на предишните анализатори от серия 5000, за да създаде оптимизирано за нуждите на потребителите решение. Новата продуктова фамилия от анализатори за силициев диоксид – Hach 5500sc – предлага нови характеристики, намаляващи необходимостта от поддръжка и времето за принудително спиране, като подпомага цялостната ефективност в работата на потребителя. Ключови технологии в продуктовата фамилия 5500, които заслужават да бъдат отбелязани, са: система за подаване на реактив под налягане без помпа, удължени времена за работа без наблюдение и интуитивен потребителски интерфейс.