Амперометричен уред за определяне на хлор CL10 sc

Анализаторът за хлор CL10 sc без реактив позволява контрол в реално време на процесите за дезинфекция чрез предоставяне на непрекъснати показания, указващи промените в условията на обработка. Обхватът на измерване от 0 до 20 ppm осигурява контрол на процесите в широк набор от приложения за дезинфекция.

Анализаторът CL10 sc използва наличната само за Hach самодиагностика Cal Watch за известяване на потребителите при промяна на процеса или когато инструментът се нуждае от обслужване. Функциите за диагностика включват предупреждение при отклонение в калибрирането на pH и хлор, както и неконтактен сензор за потока за известяване при недостатъчен поток за проба. Измерването на свободния или общия хлор с амперометричен анализатор, като например CL10 sc, не изисква реактиви, като по този начин премахва необходимостта от рутинна подмяна на реактива и управление на отпадния поток.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50