Дистанционни операции

Управлението на оборудването и процесите на отдалечени места представлява уникален набор от предизвикателства за операторите.

 

Липсата на ефективност при рутинните посещения на периферни обекти става все по-очевидна, тъй като се увеличава натискът върху персонала и напредъка на технологиите. Дистанционният преглед на изправността на уредите и риска относно съответствието на нормите позволява на операторите да съсредоточат вниманието си на правилното място в точното време, като пестят часове излишно пътуване и предотвратяват проблеми при експлоатацията и осигуряването на съответствие.

 Губите ли много време за пътуване до отдалечени обекти?

Желаете ли да имате пълна видимост на вашите процеси и оборудване, преди да отпътувате за обекта?

Желаете ли да имате спокойствие за процесите в отдалечени обекти?

Намерете отговорите на тези предизвикателства в следните решения:


Claros Instrument Management

Мобилното управление на сензорите предоставя цялостна картина на вашите свързаните уреди, включително показания и състояние – знаете кога уредите се нуждаят от внимание и какво се случва, преди да изминете дългия път до отдалечен обект. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Claros Data Management

Използвайте всяко устройство, което може да работи в мрежата, за да въвеждате ръчно данните чрез Claros Collect. То утвърждава вашите данни при източника на събиране, като активира предупреждения, когато стойностите са извън очаквания диапазон. Щом данните бъдат въведени, те стават веднага достъпни за всички, чрез което се намаляват грешките при записването. Без повече чакане за въвеждане на полевите резултати в края на деня. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Claros Process Management

Системите за Управление на процесите от Claros се възползват от напредъка на съвременните технологии, за да осигурят безопасно дистанционно следене на изправността на уредите и на риска относно съответствието на нормите. Това позволява на операторите да съсредоточат вниманието си на правилното място в точното време, като пестят часове излишно пътуване и предотвратяват затруднения при експлоатацията и осигуряването на съответствие. Чрез осигуряването на ясен прозорец към характеристиките на процесите с вградена графична функционалност и значими изчисления на процесите, които са винаги на разположение, Управлението на процесите от Claros намалява значително количеството на реакциите за корекции на операторите и освобождава време за извършване на проактивно експлоатационно техническо обслужване. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Любопитни ли сте? Открийте какво може да направи днес Claros за вас.

КАК МОЖЕМ ДА
ВИ ПОМОГНЕМ?