Data Management

Управлявайте вашите данни, така че да можете да използвате времето си за управление на вашата станция, а не за управление на хаоса.

 

Никога преди не сме имали достъп до толкова данни. Увеличаването на обема на технологичните данни обаче създава проблем, когато става въпрос за вземане на решения за технологичния процес на обработка – форматирането, обединяването, визуализацията и отчитането са съществени елементи за успешна работа.

Изразходвате ли повече време за събиране/форматиране на данни, отколкото за анализ на данните?

Имали ли сте някога проблеми със своевременното получаване на данни?

Разпръснати ли са данните, от които се нуждаете, в различни листове на Excel, сървъри за архивирани данни (Historian) на SCADA и лабораторни бази данни?

Желаете ли лесно да създавате графики ad-hoc/информационни панели за визуализация и интерпретиране на вашите данни?

Опростен ли е вашият процес на отчитане?

Намерете отговорите на тези предизвикателства в следните решения:


Claros Data Management

Нашата доказана система комбинира лабораторните, технологичните/SCADA и полевите данни в централна, защитена база данни. Тя дава възможност за оптимизиране на дейностите за водата/отпадъчните води и осигурява необходимите инструменти за изчисления, подаване на електронни отчети/отчети на хартия, анализ и следене. Тя ви позволява да събирате работни данни от всяко устройство и да извършвате специфични за отрасъла изчисления, като натоварвания, SRT, CT, дозировки и използване на химикали. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Claros Process Management

Системите за управление на процесите осигуряват важни изчисления на процесите като натоварване, максимални темпове на нитрификация и специфично потребление на енергия и химикали, което създава видимост на процеса на обработка. Чрез добре структурираните данни вие можете да идентифицирате и оценявате свързаните с процеса събития веднага след тяхното възникване. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Любопитни ли сте? Открийте какво може да направи днес Claros за вас.

КАК МОЖЕМ ДА
ВИ ПОМОГНЕМ?