Амперометричен сензор за озон 9185sc

Сензорът за озон 9185 sc представлява онлайн индустриален сензор с един канал, който измерва съдържанието на озон във водопречиствателни станции за питейна вода, мрежи за разпределение и други приложения, които изискват наблюдение на нивото на озона на ppb и ppm ниво. Този инструмент използва амперометричен метод за измерване на концентрацията на озон. Мембрана позволява селективното разсейване на молекулите O3 до амперометричния сензор. Тъй като амперометричната клетка е отделена от пробата посредством мембраната и е потопена в електролитна среда, сензорът за озон 9185 sc е подходящ за използване във вода с ниска проводимост.

Пълната система за озон 9185 sc се предоставя предварително монтирана на панел. Просто монтирайте панела на желаното местоположение, поставете сензорите и свържете контролера, за да стартирате работата. Мембранната система на сензора означава, че не се използват реактиви за измерването. Поддръжката е минимална, като към системата са включени артикули за типична поддръжка в продължение на две години.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50