НАШЕТО СЕМЕЙСТВО ОТ БРАНДОВЕ

Растежът на Hach в продължение на 80 години се дължи отчасти на добавянето към нашето семейство на някои от лидерите в контрола на качеството на водата. Тези брандове помогнаха на Hach да осигурява най-добрите в класа си продукти, да се възползва от водещи в промишлеността експерти и да осигури местна поддръжка на клиенти по целия свят.

Продуктови брандове:
Анализатори на общ органичен въглерод (TOC) за приложения със свръхчиста вода.
Онлайн анализатори с използване на 1 уред и 5 технологии за измерване на повече от 100 параметъра – от алуминий до цинк.
Датчици за измерване на pH, проводимост, разтворен кислород, мътност, хлор и др.
Решение чрез анализ с инжектиране в поток и йонна хроматография за изискванията за анализ на йони.
Технологии за национална
безопасност
Качество и безопасност на водата от източника до крана.
Химически тестови лентички със сухи реактиви (AquaChek, SteriChek)
Иновативна технология за онлайн измерване на органични вещества, осигуряваща максимално време и надеждност.

Платформа за качество на водата на Danaher:

Чрез поредица от стратегически сделки за придобиване Danaher Corporation формира разнообразно портфолио от компании, свързани с качеството на водата, което като обединена платформа може да повлияе значително върху подхода на клиентите към водата.

Ние доставяме колективно прецизна апаратура и усъвършенствана технология за пречистване, подпомагане на анализа, обработката и управлението на водата в света – от общинските и пречиствателните станции за отпадъчни води до езерата, потоците и океаните.
Водещо развитие на технологията на ултравиолетова (UV) светлина, филтриране и химически разтвори за обработка на вода, отпадъчни води, почва и въздух.
Потопяеми АV дебитомери за отпадъчни води в открити канали.
Патентована технология на филтриране отстранява частици от комунална и от технологична вода в промишлеността.
Патентована филтрираща технология, предназначена за отстраняване на частици от комунална и от вода в промишлени процеси.
Системи, създадени за използване в морската среда, които осигуряват филтриране + ултравиолетова дезинфекция в единично компактно устройство.
Разработка на системи, които са фокусирани върху дезинфекцията на вода в домовете, жилищните комплекси, производствените съоръжения, къмпингите, курортите, хотелите и болниците.
Решения за следене на качеството на водата в околната среда
Многофункционални сонди и дисплеи за следене на качеството на водата в околната среда.
Уреди за дългосрочно разполагане и следене на място на хранителните вещества в крайбрежните и вътрешните зони.
Уреди и платформи за измерване на океанографски параметри в морската среда.
Датчици и системи за океанографски изследвания и следене на качеството на водата в околната среда.

Цялостни решения за пречистване на вода за промишлени системи.


Дебитомери, данни и анализ за отговорно и ефективно управление на водата.


Мембранни решения за производителите на вода за комунални нужди.