DR6000 Спектрофотометър

UV-VIS спектрофотометърът DR6000 е високоефективен както при рутинни лабораторни задачи, така и при по-сложни фотометрични приложения. Тази система е предназначена за ефективна работа в професионални лаборатории. Интелигентен софтуер подпомага ръководителя на лабораторията в извършването на рутинно калибриране, осигуряването на качество и разработването на персонализирани приложения.

DR6000 предлага високоскоростно сканиране на дължината на вълните в UV и видимия спектър и се предоставя с повече от 250 предварително програмирани метода, които включват най-често използваните днес методи за тестване. С допълнителни принадлежности по избор, позволяващи тестване на големи обеми чрез кръгово устройство за смяна на пробите, и повишена точност чрез система за доставка на проби, която елиминира грешките от оптичната разлика, този инструмент гарантира, че сте готови да удовлетворите разнообразните се потребности от тестване на водата.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50