Колориметричен анализатор за хлор CL17sc

Нуждаете ли се от надежден анализ на хлор в реално време за оптимизиране на Вашия процес на дезинфекция или за изготвяне на доклад за надзорните органи?
Стандартният за промишлеността колориметричен анализатор на хлор CL17sc на Hach използва колориметрична DPD химия за непрекъснато наблюдение на свободния или общия хлор във водата. CL17sc ще работи без наблюдение в продължение на 30 дни и отговаря на изискванията на регламент 40 CFR 141.74 на Агенцията за защита на околната среда (EPA) на САЩ. Ежемесечното текущо техническо обслужване на CL17sc може да бъде извършено за няколко минути и включва смяна на реактивите и почистване на колориметричната клетка. Не са необходими специални инструменти, а инструкциите на екрана стъпка по стъпка за всички дейности, свързани с текущото техническо обслужване, Ви осигуряват увереността, че сте извършили задачата правилно, без да пропуснете основни стъпки.

Търсите ли решение, на което можете да се доверите в широк диапазон на условията на пробата?
Методът за анализ на CL17sc не се влияе от промени в концентрацията на хлора, стойността на pH на пробата, температурата, потока или налягането. Това осигурява по-надеждно и точно измерване при по-малко намеси от страна на оператора в сравнение с другите днешни методи на пазара.

Губите ли прекалено много време за отстраняване на проблеми със сегашния Ви анализатор на хлор?
CL17sc разполага с комплект от комплексни диагностични функции, които Ви помагат да предотвратявате престоите. С вграден дебитомер, трицветен светлинен източник за състоянието, индикатори за цикъла на измерването, колориметричен прозорец и меню за диагностика на екрана Вие ще губите по-малко време за идентифициране и отстраняване на проблеми при възникването на такива.

Имате ли нужда от онлайн анализатор, който може също да измерва перманганат?
CL17sc е подходящ и за измерване на остатъчен перманганат. Лабораторните и полевите изследвания демонстрират аналитичните възможности на анализатора за определяне на концентрацията на перманганат във вода и потвърждават, че той е стабилно решение и добър инструмент за управление на предизвикателните процеси за обработка на водата (променливо качество и потребление на водата).
 
артикули на страница 10   |   20   |   50