Анализатори на фосфат

Анализатори на фосфат
Анализаторите на фосфат на Hach са защитени от влиянията на околната среда за инсталиране в неблагоприятни условия на открито и са проектирани така, че да се монтират лесно в точката за измерване и да осигуряват лесен достъп до реактиви и изискващи обслужване части. Анализаторите имат нисък праг на разпознаване от 0,05 mg/L и широк обхват на измерване за разнообразни приложения. Прегледайте всички анализатори на фосфат по-долу.
Анализатор Phosphax sc

Прецизен анализатор за измерване на ортофосфат