Hach Helps


В Hach ние вярваме, че действията говорят повече от думите. Ето защо основахме инициативата Hach Helps, която предлага на сътрудниците възможността да окажат влияние върху намиращите се наблизо и по света.

Нашите стойности и принципи ни ръководят в ангажираността към нашите местни общности и към организации, посветени на осигуряването на чиста и безопасна вода за тези, които се нуждаят от нея. Hach Helps сътрудничи с избрани организации с нестопанска цел, за да споделя ангажираността си с други.

Вода за хората

„Вода за хората“ съществува, за да стимулира развитието на висококачествени услуги за питейна вода и санитарно-хигиенни услуги, които да станат достъпни за всички и същите да се поддържат от общности със силна ангажираност, стопански обекти и правителства. Създадена от Американската асоциация по проблемите на водоснабдяването (AWWA), най-голямата неправителствена, научна и образователна асоциация, посветена на управлението и обработката на водата, „Вода за хората“ е основана през 1991 година.

Как помага Hach: Hach подкрепя „Вода за хората“ през годините, като осигурява средства, оборудване и опит. Hach се присъедини към „Вода за хората“ след природни бедствия, за да помогне на нуждаещите се да получат чиста вода, както и да подпомогне изпълнението на нови проекти за вода и канализация по целия свят.

Мисия „Вода“

<pМисия „Вода“ проектира, изгражда и внедрява безопасни решения за водоснабдяване, санитарна обработка и хигиена (WASH) за хората в развиващите се страни и в зоните на бедствия. От създаването й през 2001 г. тя се разрасна до над 250 служители по целия свят в постоянни програми за страните, като използва новаторски технологии и конструктивен опит за преодоляване на световната водна криза.

Как помага Hach: В допълнение към осигуряването на оборудване и парични дарения след глобални бедствия дългогодишното партньорство между Hach и Мисия „Вода“ през последните години се засили със стартирането на ежегодния „Поход на Hach за вода“. Целта на този „Поход“ е да повиши информираността на обществото за световната водна криза и да събере дарения, за да осигури устойчиви системи за пречистване на водата за изпитващи затруднения общности по целия свят.

United Way of Larimer County

United Way of Larimer County заедно с партньори от общността, дарители и поддръжници работят за дългосрочните решения в областта на образованието, доходите и здравеопазването, за да постигнат по-голямо въздействие на общността.

Как помага Hach: Hach подкрепя кампанията United Way в продължение на много години чрез събития и дейности за набиране на средства. Hach провежда всяка година едноседмична кампания, която позволява на сътрудниците да даряват част от заплащането си по време на кампанията и да участват в дейности по време на седмицата. Всички приходи от дейностите през седмицата отиват в United Way of Larimer County.

Boys & Girls Club of Larimer County

Boys & Girls Club of Larimer County дава възможност на всички млади хора, особено на тези, които имат най-голяма нужда, да достигнат пълния си потенциал като полезни, грижовни и отговорни граждани. Той предлага безопасно място за уязвимите деца без надзор да дойдат и да открият своя потенциал и да получат умения, които да им помогнат да успеят. Целта е да се помогне на тези деца да станат по-добри хора, по-добри членове на обществото – лидери сред работещите.

Как помага Hach: Hach работи с тази впечатляваща организация, като предоставя финансова подкрепа, спонсорство и доброволци за нейните събития през годината. Техният STEAMfest в Северно Колорадо е едно от главните събития и ни позволява да покажем забавната страна на химията на следващото поколение.

The Matthews House

The Matthews House дава възможност на младежите и семействата в Северно Колорадо да станат самостоятелни. Много от младежите и семействата, с които работят те, са свързани с Департамента за социално осигуряване, приемните грижи или със системата на правосъдието за непълнолетни. Чрез своите два центъра за обществени грижи The Matthews House също така предоставя услуги на младежи и семейства в нужда, като им помага да избегнат злоупотреби и нехайно отношение, които иначе биха могли да доведат до нуждата от услуги на по-късен етап от живота. Откритият през април 2015 г. център за обучение и трудоустройство The Matthews House осигурява работа и професионално обучение за привличане на хората към пътя на кариерно развитие, при което се плаща заплата, покриваща разходите за живот.

Как помага Hach:: Hach Helps подпомага, дарява и осигурява доброволци при много от събитията, спонсорирани от The Matthews House. Някои от събитията включват услуги в помощ на семейства и деца, като осигуряват храна в общността и даряване на консумативи, така че семействата с новородени бебета да получат възможно най-добрия старт.

Камерун

Служителите на Hach в Германия работиха с белгийската организация „Инженери без граници“, за да подпомогнат една общност в Камерун. За този проект служителите предоставиха необходимото финансиране за изграждане на съоръжение за събиране на дъждовна вода, което позволява на местното училище да събира възможно най-много дъждовна вода по време на дъждовния сезон, за да доставя прясна вода за учениците и учителите в училището, както и да поддържа зеленчукова градина. В допълнение, екипът осигури основно обучение за тестване качеството на водата и обучи местните членове на общността в изграждането на допълнителни системи за събиране на дъждовна вода в бъдеще.