Цифрови реактори

Цифрови реактори
Възможно е цифровият реактор в лабораторията ви често да се губи сред останалото стационарно оборудване. Може да не му обръщате много внимание. Много от вашите процедури изискват разграждане, което означава, че ако имате прекалено сложен или неефективен реактор, губите време. Сухите термостати DRB на Hach се характеризират с уникално управление само с един клавиш и се загряват бързо от 20 до 150 °C за по-малко от 10 минути. Термостатите DRB са напълно изолирани и са подходящи за повечето тестове с виалки. В зависимост от броя на процедурите, които обикновено изпълнявате, можете да изберете термостат с един или с два блока с независими контроли за температура и продължителност.