Контролер SC4200c

Универсалният многопараметърен контролер SC4200c на Hach е най-доброто решение за контролиране на процеса на третиране на отпадъчни води. SC4200c осигурява лесен достъп до данните, като Ви информира какво се случва с Вашия процес без значение къде се намирате. Интуитивните менюта, достъпните инструкции за техническа поддръжка и софтуерът за прогнозна диагностика Prognosys Ви позволяват пълен контрол на процеса за третиране на отпадъчни води.

Този уред се свързва с Claros, иновативна система за събиране и обработка на информация на Hach, която Ви позволява да свързвате и управлявате безпроблемно уреди, данни и технологични процеси – навсякъде и по всяко време. Резултатът е по-голяма увереност във Вашите данни и повишена ефективност на Вашите операции. За да разкриете пълния потенциал на Claros, настоявайте за уреди, които могат да работят с Claros.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50