Claros-Icon-Instrument-Management-NO-CIRCLE.png

Claros Instrument Management

Забавеното техническо обслужване на уредите, свързаността и корелацията между различните уреди могат да доведат до непостоянство на измерванията на уредите и процесите на обработка. Управлението на инструментите от Claros намалява риска от неочаквани престои и непостоянство във вашите измервания, за да можете да бъдете по-уверени в анализа на водите във вашето съоръжение.

Вижте решенията на Claros

Кои предизвикателства в управлението на уредите ви притесняват?Тревожите ли се за разходите за престоя и техническото обслужване, или знаете ли кога вашите уреди се нуждаят от техническо обслужване?

С прогнозната диагностика вие можете да бъдете проактивни при вашето техническо обслужване чрез информация за датчиците, с която могат да се извършват действия, като например предстоящи нужди от техническо обслужване и смяна на филтри, както и предупреждения, когато има вероятност калибрирането да е неуспешно.


Уместни решения:

Система за прогнозна диагностика Prognosys

Prognosys е софтуер за прогнозна диагностика, който ви позволява да бъдете проактивни при вашето техническо обслужване и помага за избягване на излишните престои. Два индикатора за състояние ви дават цялата информация, от която се нуждаете, за планиране на профилактичното техническо обслужване и за избягване на неочаквани аварийни случаи. Индикаторът на измерването следи изправността на уреда и ви предупреждава за предстоящи потребности на инструмента, преди измерванията да се превърнат в повод за безпокойство. Сервизният индикатор следи броя дни до следващото техническо обслужване на уреда.

Ще знаете със сигурност дали измененията във вашите измервания се дължат на промени в уреда, или във водата.

Sensor-Icon.png

Датчик и/или анализатор

Analyzer-Icon.png

Controller

Prognosys-logo-FINAL.jpg

Софтуер за прогнозна диагностика

Вашето
решение

 
Прочетете повече Прочетете по-малко

Мобилно управление на сензорите

Мобилното управление на сензорите ви дава възможност да преглеждате измерванията и състоянието на вашите уреди – навсякъде, от всяко място на устройство, което може да работи в мрежата. Включеният софтуер за прогнозна диагностика Prognosys следи вътрешните компоненти на уреда и изискванията за услугата за проследяване. Мобилното управление на сензорите тогава ви предупреждава за предстоящи задачи, свързани с техническото обслужване, или идентифицира непосредствени проблеми, изискващи внимание. То също така предоставя на разположение лесни инструкции за техническо обслужване, за да даде на операторите и ръководството на станцията увереност, че техническото обслужване се извършва правилно.

С Мобилното управление на сензорите можете да избегнете неочаквани престои и да имате доверие във вашите измервания на качеството на водата.

Sensor-Icon.png

Датчик и/или анализатор

Analyzer-Icon.png

Controller

Computer-Icon.png

Софтуер Мобилно управление на сензорите

Вашето
решение

 
Прочетете повече Прочетете по-малко


Можете ли да изолирате мястото на проблема?

Когато нещо изисква внимание в рамките на един уред или в рамките на вашия процес, нашите решения за прогнозна диагностика ще ви дадат конкретни съобщения за грешки, така че да можете да отстранявате неизправности и да определяте точно къде е проблемът.


Уместни решения:

Система за прогнозна диагностика Prognosys

Прогнозната диагностика Prognosys контролира отблизо изправността на вашите уреди и следи сервизното обслужване. Ако се случи нещо, вие ще знаете точно къде да започнете отстраняването на неизправността, чрез което се пести време и се избягват притеснения.

Ще знаете със сигурност дали измененията във вашите измервания се дължат на промени в уреда, или във водата.

Sensor-Icon.png

Датчик и/или анализатор

Analyzer-Icon.png

Controller

Prognosys-logo-FINAL.jpg

Софтуер за прогнозна диагностика

Вашето
решение

 
Прочетете повече Прочетете по-малко

Мобилно управление на сензорите

За начинаещите системата Мобилно управление на сензорите на Hach включва програма за прогнозна диагностика Prognosys, която ви помага да узнаете не само къде е проблемът, но също така ви дава достъп до работни процеси с насоки за калибриране и техническо обслужване, които премахват предположенията при отстраняването на неизправности и техническото обслужване. Освен това цялостната система Мобилно управление на сензорите ще ви даде увереност, че всичко работи така, както се очаква, и веднага ще знаете дали трябва да се обърне внимание на даден уред.

Sensor-Icon.png

Датчик и/или анализатор

Analyzer-Icon.png

Контролер

Computer-Icon.png

Софтуер Мобилно управление на сензорите

Вашето
решение

 
Прочетете повече Прочетете по-малко


Имате ли достъп до вашите данни отвсякъде?

Осъществявайте достъп до данните си от всяко устройство, което може да работи в мрежа, по всяко време, за да видите състоянието на вашето оборудване или да следите дистанционно съоръжения, при които няма оператор. С това ниво на свързаност вие ще получавате незабавно предупреждения за всичко, което се нуждае от внимание.


Уместни решения:

Мобилно управление на сензорите

Мобилното управление на сензорите ви дава възможност да преглеждате измерванията и състоянието на вашите уреди – навсякъде, от всяко място на устройство, което може да работи в мрежата. Включеният софтуер за прогнозна диагностика Prognosys следи вътрешните компоненти на уреда и изискванията за услугата за проследяване. Мобилното управление на сензорите тогава ви предупреждава за предстоящи задачи, свързани с техническото обслужване, или идентифицира непосредствени проблеми, изискващи внимание. То също така предоставя на разположение лесни инструкции за техническо обслужване, за да даде на операторите и ръководството на станцията увереност, че техническото обслужване се извършва правилно.

С Мобилното управление на сензорите можете да избегнете неочаквани престои и да имате доверие във вашите измервания на качеството на водата.

Sensor-Icon.png

Датчик и/или анализатор

Analyzer-Icon.png

Контролер

Computer-Icon.png

Софтуер Mobile Sensor Management

Вашето
решение

 
Прочетете повече Прочетете по-малко


Дали това беше промяна във водата или на вашия уред?

Решенията за Управление на инструментите от Claros ви позволяват да сравнявате показанията от вашите лабораторни и технологични измервания в реално време, както и да проверявате и регулирате с едно докосване измерванията на технологичните уреди, като използвате лабораторни референтни стойности. Също така можете да видите тенденцията на данните, за да извършвате настройки в реално време. Всичко това е достъпно на всяко устройство, което може да работи в мрежа, включително опцията за зареждане на данни офлайн и автоматично синхронизиране след връщането на услугата.


Уместни решения:

Мобилно управление на сензорите

Мобилното управление на сензорите ви дава възможност да преглеждате измерванията и състоянието на вашите уреди – навсякъде, от всяко място на устройство, което може да работи в мрежата. Включеният софтуер за прогнозна диагностика Prognosys следи вътрешните компоненти на уреда и изискванията за услугата за проследяване. Мобилното управление на сензорите тогава ви предупреждава за предстоящи задачи, свързани с техническото обслужване, или идентифицира непосредствени проблеми, изискващи внимание. То също така предоставя на разположение лесни инструкции за техническо обслужване, за да даде на операторите и ръководството на станцията увереност, че техническото обслужване се извършва правилно.

С Мобилното управление на сензорите можете да избегнете неочаквани престои и да имате доверие във вашите измервания на качеството на водата.

Sensor-Icon.png

Датчик и/или анализатор

Analyzer-Icon.png

Контролер

Computer-Icon.png

Софтуер Мобилно управление на сензорите

Вашето
решение

 
Прочетете повече Прочетете по-малко

Налични параметри

Амоняк монохлорамин†, амоний, проводимост*, разтворен кислород, нитрат, органични вещества*, ORP*, ортофосфат, pH*, силициев диоксид†, ниво на утайка, общо количество твърди вещества в суспензия, мътност

* Само Мобилно управление на сензорите † Само Prognosys

„Персонал, различен от техниците, които поддържат уредите, успя да влезе дистанционно в системата и да отстрани проблемите. В един случай оператор, разположен на 30 мили от станцията, успя да отстрани проблем при уред чрез MSM. Това е огромна икономия на време за екипа по експлоатацията и техническото обслужване.“

– град Лорънс, Канзас (САЩ)

Любопитни ли сте? Открийте какво може да направи днес Claros за вас.

КАК МОЖЕМ ДА
ВИ ПОМОГНЕМ?