Датчици за pH и окислително-редукционен потенциал (ORP)

Датчици за pH и окислително-редукционен потенциал (ORP)
Hach предлага голямо разнообразие от датчици за рН на процеси и ORP датчици, които да удовлетворят нуждите на приложенията. Диференциалните датчици използват патентована новаторска технология за електроди, която позволява по-голяма точност, по-малко отклонение и по-редки калибрирания. Датчиците LCP са създадени да удовлетворяват промишлени приложения със стриктни изисквания. А за потребителите на бюджет Hach предлага евтина линия от комбинирани датчици за pH/ORP. По-долу можете да видите всички датчици за pH и ORP.
3/4 в комбинация с pH/ORP сензори

Low cost sensor
Combination technology
3/4” NPT thread

Encap Diff pH сензори

Капсулован аналогов pH сензор

Аналогови диференциални pH сензори

Диференциален аналогов сензор за pH

Цифрови диференциални pH сензори

Differential technology
Plug & Play design
1” NPT thread