Датчици за pH и окислително-редукционен потенциал (ORP)

Датчици за pH и окислително-редукционен потенциал (ORP)
Hach предлага голямо разнообразие от датчици за рН на процеси и ORP датчици, които да удовлетворят нуждите на приложенията. Диференциалните датчици използват патентована новаторска технология за електроди, която позволява по-голяма точност, по-малко отклонение и по-редки калибрирания. Датчиците LCP са създадени да удовлетворяват промишлени приложения със стриктни изисквания. А за потребителите на бюджет Hach предлага евтина линия от комбинирани датчици за pH/ORP. По-долу можете да видите всички датчици за pH и ORP.