Стандарти за проводимост

Стандартите за проводимост на Hach са налични в опаковки с разнообразни размери от големи опаковки с 1 L бутилка до 20 mL опаковки Singlet за еднократна употреба при анализ на място. Опаковките Singlet осигуряват преснота и премахват вероятността от замърсяване. Всички стандарти за проводимост са проследими до NIST за оптимално калибриране на клетката за проводимост. За всички стандарти за проводимост на Hach се предлага специфичен сертификат за анализ за изтегляне от www.hach.com: меню „Поддръжка/услуга“, „Сертификат на анализ“, като използвате серийния номер и партидния номер на продукта.

За критични приложения и за нуждите на метрологията Hach предлага сертифицирани стандартни разтвори за проводимост със сертификат за съответствие и проследимост от нашата акредитирана лаборатория (www.hach.com/coa). Сертификатът отчита точната стойност на проводимост със съответна разширена неопределеност (k=2). Разтвори, формулирани в съответствие с OIML и проследими от референтния материал до фундаменталните електрически единици. Те предлагат уникален удължен срок на годност благодарение на първокласната алуминиева опаковка.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50