Течни носители за тест за най-вероятното разреждане (MPN)

Течната среда за НВЧ на Hach (бульон) се използва за провеждане на метода за броене по най-вероятно число (НВЧ) за оценяване на броя жизнеспособни микробиологични организми в пробна матрица. Течната среда за НВЧ на Hach се доставя в лесни за използване, отделно пакетирани стъклени епруветки.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50