Prognosys

Prognosys е прогнозна диагностична система, която ви позволява да извършвате поддръжка проактивно, като ви известява за предстоящи проблеми с инструмента. Ще знаете със сигурност дали измененията във вашите измервания се дължат на промени в инструмента, или водата.

Системата Prognosys работи с платформата SC1000, като извежда два индикатора за състояние за всеки свързан с Prognosys инструмент в готовност. Тези индикатори ви дават цялата информация, необходима за планиране на профилактична поддръжка и избягване на непланираните случаи на извънредна поддръжка. Измервателният индикатор следи компонентите на инструмента и използва тази информация, за да извести потребителя за предстоящи потребности на инструмента, преди измерванията да са се превърнали в повод за безпокойство. Индикаторът за обслужването следи броя дни до следващата поддръжка на инструмента.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50