DR1900 Портативен спектрофотометър

DR1900 се отличава в полеви условияа, тъй като е най-лекият и най-компактен преносим спектрофотометър. Тестването в полеви условия ви отвежда в потенциално прашни и влажни условия, където друго оборудване просто няма да бъде защитено. Инструментът е предназначен за тежки условия и предоставя гъвкавост, приемайки най-широк набор от размери виалки. Създаден с идеята да бъде използван в полеви условия, DR1900 разполага с голям, ясен екран и опростен потребителски интерфейс, който прави тестването по-лесно от всякога дори при най-взискателните условия. Удобен за хващане в ръка и за работа, компактният DR1900 е ценен инструмент за полевите техници.
Под здравия си корпус спектрофотометърът разполага с най-големия брой – над 220 – вградени, предварително програмирани методи за тестване от тези, които се използват най-често днес. Можете да използвате и лесния интерфейс, за да създадете свои собствени методи. Тестовете се извършват с обхват на дължината на вълната от 340 до 800 nm, което означава, че този инструмент за полеви условия ще ви предоставя резултати, които може да получите само чрез лабораторни инструменти.
Моля, имайте предвид: оценка на LCK кюветен тест е възможна, но без четене на баркод, десетократно измерване и елиминиране на отклонения.

• Тествайте, каквото ви е необходимо
• Осигурете точност на изследванията в полеви условия
• Улеснете тестването
 
артикули на страница 10   |   20   |   50