Intellical ISENO3181 йон-селективен електрод (ISE) за нитрати (NO₃⁻), кабел с дължина 3 m

Продукт №: ISENO318103

Intellical ISENO3181 е цифров, комбиниран, нитратен йон-селективен електрод (ISE) с гелов Dritek референтен елемент, който няма възможност за пълнене, с двойно съединение, керамичен порест щифт и порест PTFE кръгов пръстен, както и вграден температурен сензор. Електродът измерва концентрацията на нитрати във водните проби. Лабораторната версия на този ISE електрод е удароустойчива със своя епоксиден пластмасов корпус. Сондата Intellical ISENO3181 се предлага с кабел от 3 или 1 m и е предназначена за лабораторна употреба. Конструкцията с неподвижен сензор на ISENO3181 премахва необходимостта от подмяна на мембраната и позволява сухо съхранение на ISE. ISENO3181 е идеален за измерване на концентрацията на нитрат в приложения за отпадъчни води, питейни води и общи приложения за качество на водата.

  • Използвана уникална технология за неподвижен сензор, която премахва нуждата от скъпите подмени на мембрани.
  • Не изисква почти никаква поддръжка
  • Бързи, стабилни и точни резултати
  • Максимална проследимост на хронологията на измерванията
  • Могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е нужно повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването