Стандартен разтвор за нитрат, 10 mg/L, 500 mL

Продукт №: 30749
Налично

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Нитрат, 10,0 mg/L ±0,1 mg/L NO3-N (NIST). 500 mL бутилка

  • Проследим до референтни материали с NIST стандарт
  • Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.
  • Надеждна опаковка