INTELLICAL Скоби за електрод с цветен код

Продукт №: 5818400

Make identification or personalisation of different electrodes easy by clipping a colour-coded band to each end of your electrode cable. Ten clips of five different colours per package.
Можете лесно да идентифицирате или персонализирате различните електроди чрез прикрепяне на лента с цветен код към всеки от краищата на кабела на електрода. Десет скоби в пет различни цвята в една опаковка.
Забележка: Една опаковка със скоби е включена с всеки електрод INTELLICAL.