Intellical ISENH318101 амонячен (NH₃) йон-селективен електрод (ISE) с пакет реагенти за калибриране

Intellical ISENH318101 амонячен (NH₃) йон-селективен електрод (ISE) с пакет реагенти за калибриране
Продукт №: ISENH3181AP

Консумативи