Intellical ISENH318101 амонячен (NH₃) йон-селективен електрод (ISE) с пакет реагенти за калибриране

Продукт №: ISENH3181AP

Пакетът Intellical ISE за анализ на амоняк съдържа всичко необходимо за стартиране на измерването на амоняк (NH3) с Вашия HQD измервателен уред: Intellical ISENH3181 амонячен ISE с кабел с дължина 1 m, троен пакет с амонячни модули на мембраната за подмяна, една бутилка от 50 mL с разтвор за напълване на електрода, 500 mL бутилки от 1 mg/L, 10 mg/L и 100 mg/L със стандартни амонячно-азотни разтвори на Hach, пакет със 100 капсули с прахообразни вещества за регулатор на амонячна йонна сила (ISA) на Hach, бутилка от 50 mL с разтвор за съхранение на електрода и основно ръководство на потребителя на ISE.

  • Осигурява бързи, стабилни и точни резултати
  • Максимална проследимост на хронологията на измерванията
  • Предупреждава потребителя, когато е необходимо повторно калибриране
  • Могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е нужно повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването