Основен регулатор (спирателен филтър за мехури) за трубидиметър (online)

Продукт №: 4668000