Основен регулатор (спирателен филтър за мехури) за трубидиметър (online)

Основен регулатор (спирателен филтър за мехури) за трубидиметър (online)
Продукт №: 4668000