BODTrak II Респирометричен апарат за определяне на биохимичната потребност от кислород (BOD)

Опростете анализа на БПК с манометричния апарат BOD TRAK II за БПК. Резултати, сравними с метода на разреждане, могат да бъдат постигнати само за два или три дни. Използвайте тези резултати за контрол на процес или като допълнение към метода на разтваряне. BOD TRAK II представлява преработена версия на първоначалното устройство BOD TRAK на Hach. Подобренията спрямо старата система включват уплътнителни капачки за шишетата без необходимост от смазка, по-голям графичен дисплей, подобрен контрол на разбъркването и температурата, по-малка заемана площ, подобрени процедури с разширени опции, автоматично превключване на електрозахранването и поставки за бутилките, които ги предпазват от преобръщане.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50