Инхибитор на нитрификация за BOD, формула 2533, TCMP, 35 g

Продукт №: 253335
Налично

TCMP – 2-хлор-6 (трихлорметил) пиридин (N-Serve), нанесен върху инертен субстрат. Използването на 0,16 грама в 300 mL проба инхибира азотната потребност от кислород при теста за BOD (използвайте капачка за дозиране, номер на част 45901), 35 g.