Капсули с прахообразен реактив индикатор за определяне на хлорид 2 за проби от 100 mL, пак./50

Продукт №: 105766
Налично

Прахообразен реактив в запечатана опаковка, използван като индикатор при аргентометрично титруване на хлорид. 50/опаковка