Касета сребърен нитрат за цифров титратор, 1,128 N, 1 брой

Продукт №: 1439701
Налично

Готов за употреба разтвор на титрант за анализ на хлорид (метод със сребърен нитрат), 10 - 10 000 mg/L Cl-.
За определяне на хлорид с цифров титратор, аргентометрично титруване. Метод 8207 на Hach. Цифрите = mg/L Cl- в 50 mL проба Приблизително 40-100 тестове

  • Точни резултати - когато и където се нуждаете от тях
  • Бърз и гъвкав
  • Многостранен
  • Икономичен