Лазерен турбидиметър с малък обхват с ултрависока прецизност TU5400sc с датчик за поток, автоматично почистване, RFID и проверка на системата, версия ISO

Лазерен турбидиметър с малък обхват с ултрависока прецизност TU5400sc с датчик за поток, автоматично почистване, RFID и проверка на системата, версия ISO
Продукт №: LXV445.99.53222

Първа по рода си технология за 360° x 90° откриване

Серията TU5 включва уникален оптичен дизайн, който вижда пробата ви по-детайлно от който и да е друг турбидиметър, предоставя максимална прецизност и чувствителност на ниско равнище, като същевременно свежда до минимум колебанията между отделните изследвания.

Съпоставка на лабораторни и онлайн резултати

За първи път ще имате възможност да отхвърлите несигурността от това на кое измерване да се доверите, благодарение на технологията за идентично 360° x 90° откриване и в двата инструмента.

Всичко за мътността – по-бързо

Серията TU5 значително намалява необходимото време за получаване на надеждно измерване на мътност, има 98% по-малка повърхност за почистване на онлайн пробата, запечатани флакони за калибриране и премахва нуждата от индексиране и силиконово масло в лабораторията. Да не забравяме, че по-малкият обем на онлайн пробата означава, че ще откривате събитията почти незабавно.

Без изненади

Prognosys следи вашия онлайн инструмент серия TU5, като проактивно ви предупреждава за нуждите от поддръжка, преди измерването да се превърне в съмнително. А споразумението за обслужване на Hach защитава вашата инвестиция и ви помага да се уверите, че продължавате да изпълнявате изискванията и оставате в рамките на бюджета.

Какво има в кутията

Турбидиметър TU5400sc, автоматичен модул за почистване, Ръководство на потребителя, стойка за стенен монтаж, инструмент за смяна на флакони, набор винтове, касета за сушене, дроселна клапа, сервизна конзола, датчик за поток

Спецификации

Channels: Sensor Only
Compliance: ISO
Controller Options: Sensor Only
Region: Global
System Check: System Check
Влажност при работа: Относителна влажност: 5 – 95% при различни температури, без конденз
Време за отговор : T90 <30 секунди при 100 mL/min
Гаранция: 2 Години
Граница на откриваемост: 0.0001 FNU
Дебит: Конектор за бързо подаване на проба: ¼-инчов за ¼-инчова тръба
Дължина на кабела: 1,6 м (5,25 фута), разширяемо до 50 м (164 фута) за инструмент без принадлежности
Единица: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC
Изисквания към захранването (напрежение): Нищо
Измерване, диапазон: ISO:
0 - 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU
0 - 250 EBC
Инструмент: with flow and cleaning
Комуникация: Проверка на системата и RFID
Контролер: Sensor Only
Материал: ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40,
Thermoplastic Elastomer TPS-SEBS
Метод на калибриране: За Formazin и Stablcal:
20 NTU от 0 - 40 NTU; при 20 FNU и 600 NTU за пълен диапазон

Избирателно калибриране за до 6-точково калибриране
Модел: TU5400sc
Монтажни конфигурации: Монтаж на стена
Ограждение, клас: Електронното отделение IP55; всички други функционални модули IP65 с процесната глава/ACM закрепваща се на уредите TU5300/TU5400sc
Опции: Процесна глава с датчик за поток автоматичен модул за почистване
Повторяемост: Повече от 1% от отчетената стойност или ±0,0006 NTU при формазин при температура 25 °C (77 °F), която стойност е по-голяма
Проба, дебит: От 100 до 1000 mL/min; оптимална скорост на потока: 200 – 500 mL/min
Проба: налягане: максимум 6 bar, в сравнение с въздух при примерен температурен диапазон от 2 - 40 °C
Проверка: Течност: Stablcal, Formazin (0,1 до 40 NTU)
Изсушаване: Стъклени пръчки при <0,1 NTU
Работен температурен диапазон: 0 - 50 °C
Размери (В х Ш х Д): 249 мм x 268 мм x 190 мм
Разсеяна светлина: <10 mNTU
Регулаторни: ISO
Резолюция: 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC
Светлинен източник: Лазерен продукт от клас 2, с вграден 650 nm (EPA) или 850 nm (ISO), макс. 1,0 mW лазерен източник от клас 2 (в съответствие с IEC/EN 60825-1 и 21 CFR 1040.10 съгласно Уведомление относно лазерите № 50)
Сертификати: Отговаря на изискванията на CE
Регистрационен номер от Агенцията по лекарствата и храните на САЩ: версия на EPA 1420493-000, версия на ISO 1420492-000
Отговаря на изискванията на стандартите IEC/EN 60825-1 и 21 CFR 1040.10 в съответствие с Декларация относно лазерите № 50
Знак за регулаторно съответствие (ACMA) на Австралия
Сигнал за средно време: 1 - 90 секунди
Тегло: 2.7 kg (5,0 кг с всички аксесоари)
Температура на проба: 2 - 60 °C
Точност: ±2% или 0,01 NTU от 0 - 40 NTU
Условия на съхранение: -40 – 60 °C