Titralab AT1000 серия потенциометричен титратор, 1 бюрета, 2 помпи

Продукт №: AT1122.98
Доставка в срок от 3 дни

Автоматично титруване без никакви усложнения.

Опростява се сложния процес на титруване благодарение на Titralab AT1000 от Хах. Още отначало АТ1000 елиминира операторската интерпретация и ръчните проеси, които могат да се очакват при съществуващите ръчни процси на титруване. Автоматичната система дава по-надеждни резултати, без нужда от сложен анализ. За улесняване на настройката и процеса на титруване, АТ100 използва Специализирани комплекти, за да направи бързи и лесио за всеки настройката и изпълнението на теста.

  • Надеждни резултати от титруването
  • Лесна настройка и титруване