Stablcal Сертифициран стандарт за калибриране 800 mNTU за FILTERTRAK 660

Продукт №: 2788453
Доставка до 2 седмици

За 1-точково калибриране и 2-точково калибриране. Бутилка 1 л.