Набор реактиви за QAC, прахообразни капсули, 0,2-5,0mg/L CTAB

Продукт №: 2459200
Налично

Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на четвъртични амониеви съединения (метод на директен двоен комплекс).
CTAB = Цетилтриметиламониев бромид